Zoeken  Suche starten

Recycling van edelmetalen.

De ware waarde ligt vaak verborgen. Wij maken deze voor u zichtbaar.

REMONDIS Argentia is een belangrijke verwerker van edelmetaalbevattende materialen – niet alleen in Nederland en in België, maar ook in de europese buurlanden.Vergunningen voor materialen uit Duitsland, Zweden en Frankrijk zijn reeds afgegeven en nieuwe vergunningen zijn in behandeling. Onafhankelijk van waar we actief zijn, we bieden overal dezelfde goede service:

 

 

 

Inzameling

Zeker in het segment edelmetaal is vertrouwen een belangrijke factor, daarom voeren wij alle transporten zelf uit, het contracteren van een derde is voor ons geen optie. Bovendien bieden wij het transport veelal kosteloos aan. Ons wagenpark, dat speciaal is ingericht voor de inzameling van waardevolle materialen, voldoet aan de modernste eisen. Geijkte weegschalen en uitgebreide ontvangstbevestigingen zorgen bovendien een juiste registratie bij aanvang.

 

 

 

Analyse

In het kader van ingangscontrole vindt in het eigen laboratorium van alle materiaalleveranties een digitale foto- en gewichtsregistratie plaats, gevolgd door een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Ook bij elke tussenliggende verwerkingstap wordt alles geregistreerd en gecontroleerd. Voordeel hierbij is dat we beschikken over omvangrijke analysemogelijkheden en we de volgende methoden direct inhouse doorvoeren kunnen:

 • ICP, een beproefde methode voor platina bijvoorbeeld in afvallen uit de tandtechniek of vloeistoffen
 • Cupellatie – de klassieke methode voor goud en zilver
 • Titratie – een betrouwbare methode voor zilverbepaling
 • XRF – Röntgen fluorescentie, moderne techniek die zeer precieze resultaten geeft bij alle edelmetalen

 

 

 

Verwerking

Na verbranding of elektrolyse toont zich de waarde van uw afval of restmateriaal. Met moderne technieken en een ervaren team van gekwalificeerde specialisten zorgen wij ervoor dat uw materiaal snel wordt teruggewonnen. Het tussenresultaat van de verwerking zijn baren, waarvan we voor de homogeniteit instaan. De baren bevatten alle edelmetalen die we in gemengde vorm van u hebben mogen ontvangen. De samenstelling wordt in het laboratorium nauwkeurig geanalyseerd.

 

 

 

Zekerheid

De London Bullion Market Association (LBMA), is een internationale organisatie, die wereldwijd de spelregels bepaalt van de internationale edelmetaalhandel als ook de Good Delivery status van internationale edelmetaalbedrijven regelt en controleert. Wij hebben de Good Delivery Status behaald, wat betekent, dat de door ons geproduceerde edelmetaalbaren overal in de wereld zonder nadere analyse verhandeld kunnen worden.

 

 

 

Betrouwbaarheid

Wij garanderen u korte doorlooptijden

 • Materiaal dat direct smeltbaar is, bijvoorbeeld sieraden en vijlsel: 3-5 werkdagen
 • Materiaal dat gesmolten aangeleverd wordt, bijvoorbeeld baren: 3 werkdagen
 • Materiaal dat een voorbehandeling moet ondergaan: vanaf 10 werkdagen
 • Vloeistoffen, bijvoorbeeld goud- en zilverbaden: ca. 10 werkdagen
 • Zilverhoudende beitsbaden, bijvoorbeeld salpeterzuur: ca. 20 werkdagen

 

 

 

Klanten die op onze dienstverlening vertrouwen

REMONDIS Argentia verwerkt uiteenlopende afvalstoffen uit talrijke branches:

 • Galvanische baden en slibben van oppervlakte behandeling
 • Emulsies uit de film – en foto industrie
 • Poetsdoeken, pastaresten en emballage van zonnecelfabrikanten
 • Printplaten, wafers en andere componenten uit de elektronische industrie
 • Verf – en pastaresten uit de glas- en spiegelproductie en de chemische industrie
 • Papier en kartonnage uit drukkerijen in de verpakkingsindustrie
 • Smeltkroezen en slakken van edelmetaalsmelterijen
 • Sieraden, vijlsel en polijstafval van sieradenproducenten
 • Kronen, bruggen, slijpsel en stofopvang van tandtechnische laboratoria
 • Edelmetaalresten uit crematoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMONDIS behoort tot het selecte gezelschap van LBMA gecertificeerde ondernemingen.
Overzicht | Disclaimer | Hotline: +32 4228 8560 I © 2008 - REMONDIS SE & Co. KG